MMArt

Učesnici radionice: Erve Negre (Francuska), Boris Misirkov, Georgi Bogdanov, Simeon Levi i Dragomir Spasov (Bugarska) Lazar Pejović, Vojo Radonjić, Anka Gardašević, Ana Matić (Crna Gora)

LJETNJA AKADEMIJA MOBILNIH UMJETNOSTI 2002Summer Academy of Mobil Arts 2002

Ljetnja Akademija Mobilnih umjetnosti bazični je godišnji program fondacije za kulturu Montenegro Mobil Art u kontekstu edukativnih programa kao jednog od ključnih programskih i strateških segmenata poslovanja fondacije. Generalna misija Letnje akademije fokusirana je na uspostavljanje kreativne saradnje sa postojećim umjetničkim fakultetima u Crnoj Gori (podrška studentima, profesorskom kadru i saradnicima umjetničkih Akademija; nadopunjavanje oficijelnog programa rada Akademija disciplinama ili programima koji nisu tradicionalno zastupljeni – škola koreodrame, dramaturgija stripa, performans, instalacija, prošireni mediji itd.), mogućnost za uspostavljanje specifične forme međunarodne kulturne saradnje i razmjene (internacionalna dimenzija radionica u pogledu učesnika, studenata i instruktora). U perodu jul-avgust 2002, Ljetnja Akademija je bila locirana u zonu Nacionalnog parka «Durmitor», u područje čiste, «netaknute» prirode, inicijalne tačke koncepta ekološke države. Lociranje i realizacija umjetničkih radionica u zoni nacionalnog parka identifikuje se kao produkt aktivnog promišljanja fenomena «bića i bitisanja» ovog autentičnog prirodnog lokaliteta. Sama zona Durmitora jeste mogućnost okretanja definisanog manjka (nepostojanje kompleksnog plana višedimenzione pozitivne eksploatacije zone u privrednom, poljoprivrednom, turističkom, naučnom ili kulturnom pogledu) u svojevrsni adut (očuvanost autentičnosti prirodnih potencijala i tragova ljudskog života i postojanja). Zona Durmitora, njegovi prirodni, ruralni i ambijentalni entiteti, ispostavljaju se kao prostor i materijal za rad u «čistom stanju», iniciraju i obavezuju na dragocjeni osjećaj hedonizma, opuštenosti, neobaveznosti i uživanja. Ovog ljeta tri internacionalne umjetnicke radionice (filmska, foto i radionica koja podrazumijeva upotrebu visoke kompjuterske tehnologije), imale su formu kreativnog rada studenata i profesionalaca i njihovog reagovanja savremenom tehnikom u kontekstu prirode. Foto radionica je realizovana u perodu 1-9. avgusta kao zajednički rad profesionalnih fotografa iz Francuske, Bugarske i Crne Gore, kao fotografsko otkrivanje, registrovanje, aktiviranje i afirmisanje konkretnih prirodnih ambijenata širom Nacionalnog parka Durmitor. Prema koncepciji rada, na Dirmitoru je organizovana i foto laboratorija za dnevnu izradu fotografija. Produkt radionice je profesionalni foto materijal koji će dalje biti procesiran u post-produkcijskim fazama (izložbe, izrada kataloga).
Učesnici radionice: Erve Negre (Francuska), Boris Misirkov, Georgi Bogdanov, Simeon Levi i Dragomir Spasov (Bugarska) Lazar Pejović, Vojo Radonjić, Anka Gardašević, Ana Matić (Crna Gora)

Montenegro Mobil Art FoundationPodgorica, Stanka Dragojevića 28tel: 081 244 305, 248 449e-mail: mmart@cg.yu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: