Toponimi

TOPONIMI

TOPONIMI NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA DURMITOR

A – B – C – D – Đ – G – I – j – k – l – m – n – nj – o – p – r – s – t – u – v

z – Ž

ALIŠNlCA – katun, dobio ime po travnatim dolovima (ališnicama)
ALUGE – Selo na izlasku iz kanjona Tare, prema Žabljaku ,(Aluga -uma)
ALUŠKI POTOK – po selu Aluge
ARBANAS POLJANA – dobila ime po Arbanasima (Arnautima, Albancima), koii su tu izginuli

BABOVA DOLINA – po Babu (Krstajiću) koji se tu sklonio od nevremena
BAJILOVlĆA SIGE – po porodici Boiilović
BALAŠICA – po Balši (bratu Voivode Momčila), koii ie tu živio
BANDIJERNA – po tome što liči no bandiieru (banderu, stub)
BANJSKI KATUN – po Banjanima
BARANSKE KOLIBE – po porodici Baranin, koia ie tu imala svoi katun
BARE KRSTAJlĆA – po vlasnicima Krstajićima
BARE ŽUGlĆA – po porodici Žugić
BARICE – po malim lokvama – barama, koie tu nastaju u jesen i proljeće
BARNI DO – okolina Barnog iezera
BARNO JEZERO – po tome što liči na baru. Veći dio jezera pokriva travnata zelena površina.
BAVANI – po porodici Bavan, koja je tu nekada izdizala sa stokom
BEGOVA BARA – po nekadašniim vlasnicima Selmanovićima, begovima iz Pljevalja
BEGOVINA – po Turčinu – begu koji je tu pogubljen
BEGOVO POLJE – po nekadašnijm vlasnicima Selmanovićima, begovima iz Pljevalja
BEZIMENI VRH – istaknuti vrh na Durmitoru, u blizini Bobotovog kuka
BIJELA STIJENA – po bijeloj boji krečnjačkog mlijeka (vode koja izlazi iz stijena i rastvara krečnjak)
BIJELA VRELA – dobila ime po velikoj količini krečnjaka i po tome što pjenušaju kod otapanja snijega ili padanja kiše
BIJELE STIJENE – dobile ime po bijelom krečnjaku
BILJEGOV DO – dobio ime po čobanima koji su gađali biljeg (metu) iz puške
BISTRlCA – selo dobilo ime po istoimenoj riječi
BLATO – dobilo ime po blatu za vrijeme kiše
BOBAN – dobio ime po čobanu Bobanu
BOBOTOV KUK – najveći vrh Durmitora. Dobio ime po porodici Bobota, koja je izdizala iz Banjana sa stokom na pašu.
BOBOVO – selo pod Ljubišnjom, dobilo ime po bobu koji je tu uspijevo
BOBUTOVA GREDA – po porodici Bobuta iz Banjana, koja je tu (ispod grede), imala svoje kolibe
BOGOMOLJA – stanovnici su se na tom mjestu molili Bogu, jer nijesu imali crkvu
BOLJ – katun porodice Bolj koja ie nekada živjela u Komarnici
BOLJSKE GREDE – po katunu Bolj
BORJANICE – nekada bile obrasle mladim borom
BORJE – selo istočno od Tepačkog polja. Dobilo ime po bijelom boru.
BOROVA – nekad bila obrasla borovom šumom
BOROVA GLAVA – brdo u blizini Brenova. Dobila ime po borovima, kojima ie nekad bilo obraslo
BOTUN – po porodici Botun, koja je tu nekada živjela
BRANIŠ DO – po zabranu – branjenju da u njemu stoka pase, da bi se kosila trava
BREGOVI -uzvišenja nad ravnicom
BRENOVO (BRANOVO) – po tome što su mještani produbljivali korito potoka i tako branili okolno zemljište od poplava
BREZA – dobila ime po brezama
BRNJEVINA -po nadimku brnja (ili brnjaš -konj koji ima bijelu biljegu od očiju do njuške)
BROJIŠTA -tu se brojila stoka da se vidi da se nije nešto izgubilo
BUČUM -po porodici Bučum, koja je tu nekada imala stale
BUDEČEVAČKI BROD – gaz na rijeci Tari, kod velikog mosta
BUDEČEVICA -po porodici Budečevac, koia je tu nekada živjela
BUJKOV KAMEN -po Bujku triftaru (splavaru), koji se tu utopio
BUJOVO SEDLO -po Buju, koiem ie tu pukao kolan (remen kojim se pričvršćuje sedlo za konja) i palo mu sedlo sa konja
BUK ARANĐEL- po blizini manastira Arhangela Mihaila
BUK – mjesto na rijeci gdje voda pjenuša
BUK BIJELI KAMEN – po bijelom kamenu, preko koga se preliva voda
BUK NEVIĐEN – po tome što se ne vidi, dok se ne dođe u njegovu neposrednu blizinu
BUK SOKOLOVINA – po ptici sokolu, koji je nastanjen u Tarskim gredama
BUK ZAMRŠTEN – po tome što što izgleda kao da je zamršen
BUK ŽUTO PRLO – dobio ime po žutoj boji okoline
BUKOVE DOLINE – nekada bile obrasle bukovom šumom
BUKOVICA – mijesto i rijeka, koji su dobili ime po bukovoj šumi
BUKOVIČKA GORA – po bogatstvu bukove šume
BUREV DO – nekada bio obrastao borovom šumom i nepravilnom jezičkom upotrebom dobio ime Burov
BUSIKA – livada obrasla posebnom vrstom trave koja se zove busika

CIJEPAC – opšti naziv za dio imanja dobijen prilikom diobe (cijepanja) braće. Ime dobija po vlasniku, na primer Kićin, Batrićev…
CREPULJ POLJANA – po tome što su čobani pekli hljeb pod crepuljom (biljka širokih listova)
CRIJEMUŠA (SRIJEMUŠA) – vrsta trave, koja se može jesti
CRKVINE – dobila ime po ostacima crkve
CRNA PODA – dobila ime po staništu crnog bora. Tu je jedini rezervat crnog bora u Evropi
CRNI VRH – po tome što je obrastao borom
CRNO JEZERO – po crnogoričnoj šumi što se u njemu ogleda. Po legendi, stvorio ga je Sveti Sava, da kazni neposlušne kaluđere, koji se nijesu pridržavali crkvenih kanona
CRVENA GREDA – po crvenoj boji njenih stijena
CRVENA PEĆINA – po crvenkastoj boji njene unutrašnjosti
CRVENA STIJENA – po boji stijenja
CVIJIĆEVA ORNICA – njiva (na kojoj se sijalo žito), dobila ime po Cviju Spasojeviću, prađedu Jovana Cvijića
ČAIRI – dolovi obrasli travom -sjenokosi
ČAMOVINE – po jelovoj i smrčevoj šumi (čamovini)
ČANČIĆI – izvori vode, koji liče na čanke, po čemu su i dobili ime
ČARDACI -Turci su tu nekada imali svoje čardake
ČARDAK -po Čardaku, koji su tu podigli Turci
ČARKOVA KOSA – po Turčinu Čarku
ČARKOVO POLJE – po Turčinu Čarku, koji je tu ubijen sabljom (posiječen)
ČAUŠIŠTA -tu su se odmarali čauši – glasnici
ČELINA -mjesto gdje periodično izbija voda i puni basen Crnog jezera – liči na čelo
ČIPČIJE – po stanovnicima koje su tu naselili Turci, a bili su u položaju čipčija – kmetova koji obrađuju spahijsku zemlju
ČISTA STRANA – po tome što na njoj nema kleke, niti drugog drveća
ČOLOVA BOSAČA – po ČoIu, koji ie tu živio
ČVOROV BOGAZ – po Čvoru (Milutinu Baraninu), koji ie tu lovio divokoze
b – po porodici Ćeranić
ĆIPOROVAČA – po čobaninu Ćipuru
ĆIROVA PEĆINA -drugi naziv za Bobotov kuk, dobio ime po Ćiru (Stijepoviću) koji je tu u lovu iz nepažnje ubio sina
ĆIROVA POLJANA -po Ćiru (Baraninu)
ĆOR BUDŽAK -po Ćor Simu (Džakoviću)
ĆOSOV POLJANAK -po Ćosu (Novoselu)
ĆUROVAC (ĆUREVAC) -po čobanima koji su sa njega gledali – ćurili u Taru
ĆURUKAČA – po ćurukanju fazana

DAKlĆA PEĆINA – dobila ime po Spasoju Dakiću, koji se tu krio i u njoj poginuo
DEBELI NAMET – područje pod snijegom koji nikada ne okopni
DERNEK -dobio ime po tome što su se tu skupljali čobani i dernečili (sijelili, zabavljali se)
DIKIĆA STRANA – po vlasnicima Dikićima
DIVLJAKA -po voćki divljaci (vrsta divlje jabuke)
DOBRA VODA – izvor kod Motičkih potoka, dobio ime po bistroj i hladnoj (dobroj) vodi
DOBRI DO -dobio ime po dobroj ispaši za stoku u toku ljeta
b (GORNJA I DONJA) – dobila ime po tome što je pogodna za život, pogodna zemlja
DRAGA – rijeka I kanjon, koji su dobili ime po čobanici Dragi
DRAGIŠNICA – po Dragi Nikitoviću, koji je tu sahranjen
DRAŠKA USOV – dobila ime po čobaninu Drašku, koji je tu nastradao
DUBOKI DO – po dubini većoj nego ostali dolovi
DUGAČKA VLAKA – vrlo izdužena dolina
DURMITOR – postoje tri tumačenja ovog imena. Po jednom, tu su se odmarali bogovi, pa Durmitor znači “odmaralište bogova”. Po drugom tumačenju, ovo ime je nastalo od “dormire”, spavati i “tores”- tvrdo, te bi Durmitor značilo tvrdo ili slatko spavanje, i po trećem , a to je da je Durmitor rijec keltskog porijekla i znaci vode sa planina
b – dio ispaše, koja pripada stanovnicima sela Duži, a poređane su stepenasto, kao police u kolibi
DUŠKO VALJE – po stanovnicima sela Duži
DŽABASANSKA GRADINA – po ostacima zgrada porodice Džabasan
DŽABASANSKE GREDE – po porodici Džabasan
DŽEKOVA STOLICA- po Džeku Kaljeviću
DŽILIT- brdo koje liči na srednjevjekovno oružje džilit. Po nekima, ime je dobilo po obadanju – džilitanju goveda
DŽUVERI – po porodici Džuver

ĐAVOLJE LAZI – dobile ime po verovanju da tu prelaze đavoli sa jedne na drugu stranu Tare
ĐEVIČ KAMEN – dobio ime po đevojci, čiji su se svatovi izmeli (smrznuli se u mećavi), a ona je preživjela
ĐUROVO BRDO – po Đuru Šamšalu

GABELJA – po gabeljima ( Romima, Ciganima), koji su tu podizali šatore
GADŽEVINE – po porodici Gadža, koja je tu nekada živjela
GAJOVA LOKVA- po Gaju, koji je tu dogonio stoku na pojilo
GAJSKI BUNAR- po selu Motičkom gaju u kome se nalazi
GALOV KRŠ- po Galu, koji je tu nastradao
GOLA KOSA- po tome što na njoj nema šume
GOLO BRDO- brdo iznad Motičkog gaja, koje nekada nije bilo obraslo šumom
GOLOGLAV- glavica, iznad sela Tepca, koja nije bila obrasla šumom
GORNJE I DONJE POČIVALO – dobilo naziv po počivanju (odmaranju) putnika, koii su isli iz Tepaca za Nadgoru
GOVEĐE JEZERO – po govedima koja tu doloze na vodopoj (pojilo)
GOVEĐI BOGAZ – po govedima koja tuda izlaze sa Jablan bare
GOVEĐI DO – po govedima koja su se tu napasala
GRABOVlCA – nekada katun sela Komarnica, sada stalno naselje, dobilo ime po grabovoj šumi, kojom je bilo obraslo
GRABOVIČKI IZVORI – po selu Grabovici
GRADINA – po ostacima srednjevjekovnog grada. Ima ih više.
GRANIN PAS – po Grani (Đerković) koja je tu pala i tako poginula
GRČKO GROBLJE – po narodnom vjerovanju da su se tu sahranjivali Grci, koji su u okolini živjeli
GRLlĆ – po tome što liči na grlo (uzak prolaz)
GRUDA – po širu u grudama, koji su nosili čobani za užinu
GUBAVlCA – po vršti gljive parazita na drveću (od bukove gube, dobija se trud za potpaljivanje vatre)
GUJINA VLAKA -po gujama (zmijama) kojima je tu stanište
GUJINJAK – po gujama (zmijama) koje tu žive
GUSIN DO – po čobanu Gusu
GUVANCE – malo guvno gdje se nekada vršilo žito
b -po hajducima koji su se tu sahranjivali

IKOVlCA BARA – po Iku (Nikitoviću)
ILIN DO – po Iliji
ILJADNlCA – po tome što su se tu “iljadile” ovce (bilo ih je na hiljade)
INĐINI DOLOVI – po Draguni Šibalić zvanoj Inđa
IVAN DO – zaselak koji je dobio ime po Ivanu (Šibaliću)
IVAN GLAVlCA – po Ivanu koji je tu prvi podigao kolibu
IVOV RT – po mladićama ive (koju je kasnije zamijenila bukova šuma)
IVOVAC – nekad obrastao ivom (vrsta vrbe)
IZMEĆAJ – po metanju (stavljanju) hrane stoci

JABLAN BARA – po cvijetu jablanu, kojeg tu ima u izobilju
JABLAN GLAVICA – po cvijetu jablanu
JABLAN JEZERO – po cvijetu jablanu, koji raste u njegovoj okolini
JABLANOVA DOLINA – po cvijetu jablanu
JAGNJEĆI DO – po jagnjadima, koja su se po njemu napasala
JAGNJILO – po jagnjenju ovaca
JAKOVLJEV SPOMENIK – mjesto pogibije narodnog heroja Jakova Ostojića
JAKŠIĆA MLIN – po vlasnicima I graditeljima Jakšićima
JAMIN DO – po jami na dnu dola
JANKOVIĆA PRODO – po porodici Janković, ispod čijih kuća se nalazi
JAPISKA USOV – po japiji (drvenoj građi), koja se po njoj spuštala do rijeke
JAREBICE – po pticama jarebicama, koje se tu gnjezde
JASENOVAC – po jasenovom drveću
JASIK – po jasikovini
JASIKOVA GORA – po drvetu jasika, kojim je obraslo
JASIKOVA KOSA – po jasikovom drveću
JASIKOVAC – po jasici, kojom je obrastao
JASIKOVO RAME – po drveću jasikama, kojim je obraslo
JATARE – po privremenim zgradama, na brzinu podignutim
JAUKOVICA OMAR – bukov šumarak, dobio je ime po porodici Jauković
JAVORJE – selo dobilo ime po obilju javora
JAVOROVAČA – po drveću javora, koje je tu nekada dominiralo
JEČMIŠTE – pogodno za sijanje ječma
JEJAČA – po jejinama (sovama) koje tu prebivaju
JEJEVCI – po jejinama (sovama) koje imaju tu stanište
JELEN PEĆINA – po rogovima jelena, koji su tu pronađeni
JELOV (JELOV) – po jelovini (jelovom drvetu)
JERININO KORITO – po zloglasnoj Jerini, koja je tu pojila konje
JEZERA – podgorina (područje ispod planine) Durmitora dobila ime po obilju vode – jezerima
JEZERAC – po tome što se s proljeća (kad se sneg otapa) I s jeseni (kada padaju obilne kiše) “zajezeri” – pretvori se u jezero
JEZERSKA GORA – po šumi oko Zabojskog jezera
JEZIČKA BARA – dobila ime po tome što liči na jezik
JEZIK – po tome što liči na jezik
JOVIĆI – po Jovićima
JOVIN VRH -po Jovu, koji je tu nastradao
JUNČE DO – po jalovoj stoci (junadima) koje su tu držali Jakšići

KABLENI DOLOVI – po tome što liče na kablove (drvene posude za mužu ovaca, koza i krava)
KABLlCA BORJE -po kablićima u koie se muže varenika (mlijeko)
KALUĐEROVAČA -po Kaluđerima koji su se tu sklanjali ispred Turaka
KALUĐERSKA GLAVA -po kaluđeru kome su tu Turci odsjekli glavu
KALUŠIĆI – po porodici Kalušić
KAMENJAČA – po udubljenju u kamenu u kome se sakuplja kišnica (ima ih više a najpoznatija je kod Ćurevca)
KARADŽlĆA DOLOVI – katun, dobio ime po porodici Karadžić koja je tu ljetovala
KARLlCA (KALICA) – po tome što liči na karlicu
KAROV IZVOR – izvor na putu ispod Stožine koji je otkrio i uredio Bogdan zvani Karo (Krstajić)
KATALININO VRELO – po Katalini (Katarini) ženi Hercega Stjepana
KATAVE -po katavama (privremenim nastambama od granja i drveća) koje su tu podizali mještani Motičkog gaja bježeći ispred Niiemaca u II svjetskom ratu
KATIN DO – po čobanici Kati
KATUN POD PLOČU – dio katuna u Dobrom dolu (ispod ploče – velike ravne stijene)
KATUNIŠTA – po ostacima nekadašnjeg katuna
KIĆIN UBO – po vlasniku Kići (Nikitoviću)
KIPIN – liči na kip
KLADA – mjesto dobilo ime po kladama od bora
KLEKNATA GLAVA – liči na glavu koja je obrasla klekom (bor krivulj)
KLEKOVE STRANE -po klekama bora krivulja
KLJUNAK -liči na kljun ptice
KNEŽEVIĆA ZAGORAC – dio Zagorca (livade iza gore – šume) koji pripada selu Kneževići
KOBILlCA BORJE – po kobilama koje su se tu sklanjale od nevremena
KOBILJI DO – po kobilama koje su tu dogonjene na pasu
KOBILOVACA – po kobilama koje su se tu ždrijebile
KOBILSKA GLAVA – liči na glavu kobile
KOČA DO – zaselak sela Podgore, dobio ime po čobanu Koči
KOJINE VLAKE – po čobanici Koji (Novosel)
KOLIJEVKA – po tome što liči na kolijevku
KOMARNICA – selo I rijeka, koji su dobili ime po rijeći KOM (ostatak posle cijeđenja grožđa
KOMARSKA POLJANA – povlasnicima, koji su se doselili iz Komarnice
KOMARSKI KRAJ – po naseljenicima iz Komarnice
KOMARSKO – POŠĆENJSKI KRAJ – sela naseljena iz Komarnice Pošćenja
KORITA – po tome što liče na korito
KOTARIŠTA – tu su nekada podizani kotarovi (ograde za stogove sijena)
KOVAČEV PANJ – po kovačima, koji su tu palili ćumur (drveni ugalj)
KOVAČKA DOLINA – po porodici Kovačević, koja tu živi
KOVČEZI – liče na kovčege
KOVČICA – selo dobilo ime po tome što kovča (kopca – povezuje) polje i planinu
KOZJI VRH – po kozama
KRAGULJAC – po ptici kraguju, koji je tu prebivao
KRALJEVA STOLICA – po kralju Nikoli koji je tu sedio
KRČIJE – po krčenju šume
KRIČKO POLJE – po neslovenskom plemenu Kričima, koji su tu nekada živjeli
KRLJE – po ostacima posječenih borova – krljama
KRMEĆE BLATO – po divljim svinjama – krmadima, koje su se tu rashlađivale, valjale u blatu
KRSTAC – po ukrštanju staza i puteva
KRSTAJIĆA POTOCI – po porodici Krstajić, koji se vlasnici zemljišta, kroz koji prolaze potoci
KRUŠKOV RT – po drvetu kruške
KRVAVAC – izvor koji je dobio ime po tome što je drobnjački vojvoda Lapac, ubio Kričkog vojvodu Kaloku, pa je od krvi voda pocrvenjela
KUĆIŠTE – tu su se nekada nalazile kuće
KULINA – vrh iznad Savine vode, koji je Svetog Savu, kad je tu izašao sa svojim đakom, podsjetio na kulu
KURDELJI – po porodici Kurdelj
KUSTURINA GLAVICA – po Kusturu koji je tu imao kolibu
KUŽNI DO – po bolesnicima, koji su tu umirali od kuge

LASTVA – travnata površina u gredama – liticama
LALETIN DO – po Laleti, bratu vojvode Momčila
LALOV POČINAK – po LaIu (Pušonji)
LAUŠEVIĆI – po porodici Laušević
LAVICA BRDO – po Lavicima, koji su tu nekada živjeli
LAZ – mjesto na kojem je iskrčena šuma, ima ih više
LEDENA PEĆINA – po obilju ledenog nakita u njoj
LEDENI DO – po ledu i snijegu
LEDENI IZVOR – po ledenoj vodi
LEVER TARA – selo dobilo ime po stražarima Leverima (Neferima), koji su tu stolovali
LEVERSKI MOST – po Leverima, koji su ga čuvali
LICE – strana okrenuta suncu – liči na obraz -lice
LIPOVA RAVAN – po lipovoj šumi
LIPOVAC – po lipovoj šumi
LISOVlCA ŠUME – po porodici Lisović, koja je tu nekada imala stoke
LOJANIK – po tome što liči na loj
LOJOVINE -po muslimanskoj porodici Lojo koja je tu imala svoje katune
LOKVICE – katun koji je dobio ime po lokvama
LOMNO ŽDRIJELO – po izlomljenom komenju
LUČEVAČA -po crnom boru (luč), koji je tu nekada rastao
LUČINO KUĆIŠTE – po Luki koji je tu nekada imao kuću
LUČIN VRH – po Luki
LUKA – po pristajanju splavova i plodnoj zaravni
LUKE NINKOVIĆA – po Ninkovićima, koji su tu nekada živjeli

LJUBOV BRIJEG – po vlasniku Ljubu (Gujiću)
LJUC (LUČ) – po ponjevima crnog bora, od kojih se dobijao kvalitetni luč
LJUTICA – vrelo, dobilo ime po porodici Ljutić, koia je tu nekada živjela

MACANSKA POLJANA – po prvim naseljenicimo – Macanima (prezime porodice)
MACKOV DO – po divlijm mackama
MAJČINA GLAVlCA -tu je najbolje uspijevao ječam, za koga se kaže do je majka svih žita
MALA CRNA GORA – selo dobilo ime po crnogoričnoj šumi
MALA RBATINA -liči na rbat životinje po čemu je i dobila ime
MALI PAS – po Vukašinu (Baraninu), koji je tu pao sa visine od 30 m i ostao živ
MARICA – izvor, dobio ime po čobanici Marici
MARIĆA BARE – po porodici Marić, koja je nekada bila njihov vlasnik
MARIĆA BUNAR – bunar u selu Podgora, dobio ime po porodici Marić
MARKOVA STRANA – po Marku Novoselu
MAZIN GROB – po Nikoli Maziću, koji se tu pomeo (smrznuo)
MEĐED – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po medvjedu, jer na njega liči
MEĐEĐI DO – tim putem su prolazili medvjedi s jeseni i proljeća
MEĐUGORJE – nalazi se među gorama (šumom)
MEĐUŽVALJE – po žvalama, ustima, jer se nalazi između dva brda, kao među žvalama
MEKI DO – po bogatstvu trave, koja je gusta i meka, kada se gazi
MESNI POTOK – po ukradenoj stoci, koja je tu klana i meso sakrivano
MEŽDO – selo dobilo ime po Mežu (koji je tu zimovao sa stokom)
MIĆOV POLJANAK – po Miću Šamšalu
MIJAILOV DO – dobio ime po Mijailu
MILIĆEV GROB – po Miliću triftaru (splavaru), koji se utopio u Tari i tu je sahranjen
MILINKOV GROB – po Milinku (Macanu), koji je tu sahranjen
MILJEVCA BARA (STEVOVA BARA) – po Stevu (Stijepoviću)
MILOŠEVA LOKVA – po Milošu, koji je tu dogonio stoku na pojilo
MININ BOGAZ – po lovcu Mini (Šamšalu)
MIOC GAJSKA POLJANA (VELIKA I MALA) – po čobanu Miocu, koji je tu čuvao ovce
MLADENOVICI – po porodici Mladenović
MLJEČNI DO – po kvalitetnoj travi, sa koje ovce daju dosta mlijeka
MLJEČNI DOLOVI – po kvalitetnim pašnjacima sa kojih ovce odlično mliječe, odnosno daju dosta mlijeka
MLINSKI POTOK – po velikom broju mlinova (vodenica), koji su se nekada na njemu nalazili
MODRO JEZERO – po modroj boji vode
MOKRA STIJENA – po kapima vode, koje se niz nju slijevaju
MOTIČKI GAJ – selo dobilo ime po Tomi (Vukoviću) koji je tu ubio Turčina motikom
MOTIČKI POTOCI – po Motičkom gaju, ispod koga teku
MOTIČKO GROBLJE – na Javorovači. Po Vukovićima – Motikama, koji su se tu nekada sahranjivali
MRAMORJE – po mramorima (grobovimo)
MRČAJ – po gustoj mračnoj šumi
MRČAJEVAC – po gustoj, tamnoj (mračnoj) šumi, kojom je obrastao
MRCINA DOLINA – po uginuloj stoci (mrcini)
MUŠOVA KOLIBA – po vlasniku Mušu (Milutinu Baraninu)

NADGORJE – iznad gore (šume)
NADGORA – selo koje se nalazi iznad gore (šume)
NAŠĆENJE – nad stijenama
NEBESKA SOA – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po soi (podupirač) – sobom nebo podupire
NEDAJNO – selo dobilo ime po stanovnicima, koji po predanju nisu dali da se tu napravi manastir
NEŠOVA KOSA – po vlasniku Nešu
NIKITOVIĆA PEŠELJEVICA – Nikitovića – po Jevtu Nikitoviću, Pešeljevica -po nekadašnjim vlasnicima Pešeljima
NIKOLIN DO – po čobanu Nikoli, koji je tu nastradao i sahranien
NOVAKOVlĆI – selo dobilo ime po prvim naseljenicima, koji su se preživali Novakovlć (potomci Novaka Žugića)
NOZDRUĆ – liči na nozdrve

NJEGOVUĐA – po sastajanju hajduka na Đurđevdan. “Nije tu nego vođe” (Njego- vođe -Njegovuđe)

OBLA GLAVA – po tome što liči na ošišanu glavu
OBRUČINA – liči no obruče
OBZIR – po Marku Kraljeviću, koji se “obazreo” kada je po legendi na Šarcu preskočio sa jednog kraja kanjona Tare na drugi, da vidi odakle je skočio.
OĐA – strmi uspon uz koji se ide (odi) iz sela Tepaca na Ćurevac
ODZINA GLAVlCA – po hodži, koji je tu pogubljen
OGORELOVAC – po ogorelini poslije požara
OGRADE – po podignutim ogradama oko njiva
OGRAĐENICA – selo dobilo ime po ogradama
OGRAĐENICKI MLINI – dobili ime po selu Ograđenici, čiji su seljani bili vlasnici mlina
OKNO – liči na okno (prozor)
OKO – izvor koji liči na oko
OMAR – dio zemljišta koji je obrastao bukvom (omarom)
OMEROVA JAMA – dobila ime po Omeru, koji je tu pogubljen i bačen
ORAŠAC – dobio ime po orasima
ORIN KATUN – po Ori, koji je tu imao svoje kolibe
ORNICE – po oranim njivama – oranicama
OSOJNE GREDE – litice zagrađene od sunca (suprotno od prisoja, koji je okrenut suncu)
OSREDAK – nalazi se na sredini, između Velikog i Malog Crnog Jezera i spaja ih
OSTAVNI KRŠ – dobio ime po ostavljanju i zakopavanju namirnica i stvari, prilikom zbjegova od Turaka
OTOKA – periodična rijeka, kojom otiče voda iz Crnog Jezera
OVČENO POLJE – dobila ime po ovcama, koje su tu pasle s jeseni i proljeća. Po drugima, ime je dobilo po sijanju ovsa
OVČI BOGAZ – po stazi ovaca, kojom su izlazile sa Jablan bare na Crvenu Gredu
OVČI BROD – gaz dobio ime po ovcama, koje su tu pregonjene preko Tare

PALEŽ – selo dobilo ime po paljenju šume, da se dobije obradiva zemlja
PALJEVINE – po paljenju šume
PANALJ – međa između Pošćenjske i Komarske planine (ispaše) – “dovde, pa ne dalje”- panalj
PANJEVI – po ostacima posječenih stabala
PARIPOVO POLJE – po paripima, pastuvima, koji su se tu napasali
PAŠINA GOMILA – tu je kamenovan Redžep paša i njegov brat Hajduk hodža
PAŠINA VODA – dobila ime po pogubljenom Mustaj paši Selmanoviću, koga je 1705. godine pogubila Anđelija Kosorić, i tako osvetila svog muža, vojvodu Iliju
PAŠINAC – izvor koji je dobio ime po Mustaj paši Selmanoviću, koji je tu logorovao sa vojskom, prilikom pohoda na Drobnjak 1705. god.
PEJOV DO – dobio ime po Peju Jakšiću
PEJOVIĆA PEŠELJEVICA – Pejovića – po porodici Pejović, Pešeljevica – po nekadašnjim vlasnicima Pešeljima
PENDREK DO – naselje gdje su milicioneri prvi podigli kuće
PESKARA – po pijesku
PETROVA STRANA – po vlasniku Petru (Kasalici)
PETROVlCA – dobila ime po bratu vojvode Momčila, Petroniju
PILJEVAC – izvor dobio me po piljcima, kamenju koji se nalazi na njegovom dnu
PIRLITOR – dobio ime od dvije riječi: “pir” -gozba i Iito” – stijena; što znači “gozba na stijeni”
PISTALINE – po tankom mlazu vode, koji pisti -curi
PJEŠČANIK – po pijesku
PLEĆE – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po plećima, na koje liči
PODA – po zaravni što liči na pod
PODGORA – selo koje se nalazi ispod gore (šume)
PODINČA DOLINA – po Podinčićima koji su tu imali štale
POGLEDINA – po lijepom pogledu na sve strane
POGLEDNI KRŠ – po pogledu što puca na sve strane
POLICE – liče na police u kolibama
POLJANCI – po tome što liče na poljanu, ali su po površini mnogo manji
POLJANE – dobile naziv po zaravni
PONOR DANILOVlĆA – po vlasnicima Danilovićima
PONOR ŠIBALlĆA – po porodici Šibalić
PONORI – po poniranju vode
POŠĆENJE – po jednoj verziji, dobilo je ime po poštenju stanovnika. Po drugoj, Pošćenje potiče od “prolaz proz (kroz) stijenje”
POŠĆENSKA DOLINA – po Pošćenjanima
POŠĆENSKA STRANA – poPošćenjanima (od Panalja do Sljemena)
POŠĆENSKI KATUN – po vlasnicima Pošćenjanima
POŠĆENSKI KRAJ – selo dobilo ime po naseljenicima iz Pošćenja
POŠĆENSKO JEZERO – po Pošćenjanima koji su oko njega imali svoje katune
POSLANIŠTE – zaselak sela Javorje, dobio ime po slanju poruka u Komarnicu odakle su se doselili Krstajići (Čančarići)
POTRK – dobio ime po trkama konja
POVRATAK – po vraćanju stoke od čobana
PREVIJA – dobila ime po prevoju (previji)
PRIJEKA KRLJA – po smrčevoj krlji (ostatku od debla) koja se tu ispriječila na putu
PRIJELAZI – po prijelazima preko rijeke
PRIJESPA – tu je “presuta” (prezidana) međa između Pive I Drobnjaka, po predanju između nogu Motičke babe, koja se zaklela da jednom nogom stoji na Drobnjačkoj, a drugom na Pivskoj zemlji
PRIPORAC – strma i priprta (okomita) strana u Motičkom gaju
PROGONSKA GLAVICA – po progonjenju (tjeranju) stoke na ispašu
PROSIJEK – po prosijecanju ceste, između Žabljaka I Šavnika
PROVALIJA – selo dobilo ime po mjestu što liči na provaliju
PRUTAŠ – po legendi, čobani su napravili stepenice od svojih prutova, da bi se popeli na vrh i kaznili vile, koje su ubile čobana Todora.
PRUTAŠKI DO – po Prutašu, u čijem podnožju se nalazi
PUŠELJSKA PEĆINA – po porodici Pušelj, koja se tu sklanjala od Turaka
PUŠONJSKA LOKVA – po porodici Pušonje, koji su tu nekada ljetovali

RADONJICA – stijena u kanjonu Tare, dobila ime po hajduku Radonji
RADOSAVLJEV MRAMOR – grob Radosava (Baranina)
RADOVAN BRDO – po Radovanu
RADOVAN LUKA – po Radovanu, seljaku iz Tepaca, koji je tu prevozio putnike splavom preko Tare
RADOVO LICE – sunčana strana, dobila ime po vlasniku Radu
RADULOVA KOLIBA – po vlasniku Radulu
RADULOVICA – izvor, koji je prvi ogradio Radule (Kaljević)
RAKITOVA BARA – bara obrasla rakitama (vrsta vrbe)
RAMOVA KOLIBA – dobila ime po Radoju – Ramu (Kaljeviću)
RAMOVO ŽDRIJELO – po Turčinu Ramu, koga je tu golim rukama uhvatio hajduk Vuk Lopušina
RANISAVA – po čobanu Savi, koji je prvi (rano) izgonio svoju stoku na pašu
RAPE – teško prohodne doline, obrasle klekom bora krivulja
RAVNA GORA – po konfiguraciji terena (ravan obrasla šumom)
RAVNI TAVANI – dobili su ime po tome što liče na tavan
RAVNI VRH – dobio ime po tome što je zaravnjen
RAVNI ZAGONI – mjesto gdje su se hajduci zagonili – napadali Turke
RAŽANA GLAVlCA – dobila ime po travi koja liči no raž
RAŽANI DO – po žitarici raži
RAŽANO POLJE –dobilo ime po travi koja liči na raž
RAZMLINI – po nekadašnjim mlinovima, koji su srušeni
RAŽVRŠJE – selo dobilo ime po sijenima, koia su tu zimi ražvršivana
RBATINA – liči na rbat životinie
RESTOVAC – dobio ime po ostacima -restlovima
RONČEVIĆI – po porodici Rončević
RUDINOVAČA – po vrsti cvijeta, koji se tu rumeni -zarudi
RUNJEVlCA – po biljci rujevini
RUTOVIĆA DOLOVI – po porodici Laušević, čiji je nadimak Ruto
RUTUŠINA PEĆINA – po Rutuši, koji se tu sklanjao sa stokom
RUŽlCA – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po čobanici Ružici, koja je tu pobjegla od tuge, kada su joj vile ubile voljenog čobana Todora
RUŽINO PRISOJE – po Ruži (Baranin)

SAGORELE PLOČE – tu je izgorio bor krivulj
SAMAR – liči na samar
SANDALJEVAC – izvor dobio ime po Sandalju Hraniću, nekadašniem vladaru ovih krajeva
SANDlCA UBO – po porodici Sandić, na čijem se imanju nalazi
SASTAVCI – dobili ime po tome što se tu sastaju Tara i Sušica
SAVIN KUK – po Svetom Savi, koji se tu odmarao
SAVINA VODA – izvor dobio ime po Svetom Savi. Voda je potekla kad je Sveti Sava prekrstio štapom to mjesto
SEDLENA GREDA – po tome što liči na dio sedla
SEDLENI DO – udolina između sedla
SEDLENO VALJE – veće kamenje u sedlu
SEDLO – prevoj između Valovitog i Dobrog dola, dobio ime po sedlu na koje liči
SELINA – selo u kanjonu Tare podno Pirlitora, dobilo ime po ljudima koji su se selili i tu kratko žadržavali
SlĆOVA ČEKALlCA – po lovcu Siću, koji je tu poginuo čekajući divljač
SIJENIČKA KOSA – po sijenu, koje se tu kosi
SILJEV KRS -po travi siljevini, koja ima prijatan miris
SILJEVAČKI BUK – po travi siljevini, koje ima dosta u blizini
SIRNI DO – po sirenju mlijeka
SIROVA GORA – po šumi u kojoj nije bilo osušenog drveća
SJENOKOS – livada dobila ime po bogatstvu trave
SKAKALA – dobila ime po stepenastim podovima
SKAKAVCI – po tome što liče na skakala (stepenasti pad)
SMETOVAČA – po smetovima snijega
SMRČEVO BRDO – po tome što je nekada bilo obraslo smrčevom šumom
SMRDAN – izvor u Motičkom gaju, dobio ime po biljci sabljastih listova, zvanoj smrdan
SNIJEŽNICE – dobile ime po velikim sniježnim naslagama prekrivenim lišćem i slamom (prirodni frižider)
SOKINA DOLINA – po čobanici Soki (Šibalić)
SOKOLAC – po nekadašnjem staništu ptice sokola
SOKOLINA – po ptici sokolu
SOPOT – izvor, dobio ime po tome što voda u njemu sopoce (klokoće)
SPLAVIŠTE – po splavovima, koji se tu sklapaju, radi splavarenja Tarom
SRNDALJICA – izvor dobio ime po srnama, koje se na njemu napajaju
STARČEVIĆI – po starčevićima
STARI GAJ – mjesto, gdje su se Vukovići prvi put naselili
STOŽINA – usamljena stijena, koja liči na stožer (stub, oko koga se vrti konj, kada se vrši žito)
STRAŽARICA – tu se držala straža da Turci ne bi iznenada napali
STRIJEŽEVICE – mjesto dobilo ime po istoimenom potoku, koji otiče iz Pošćenjskog jezera. Kad je velika hladnoća, potok “zastriježi”- zaledi
STRUGA – po tome što liči na strugu – vrata na toru, gdje se zatvaraju ovce
STUBLINA VOJINOVIĆA – izvor, dobio ime po porodici Vojinović, koja je tu napravila stublinu
STUBLINSKA GREDA – liči na stublinu
STUDENA – po tome što je u njoj najveći dio godine hladno
STUDENAC – izvor dobio ime po bistroj i hladnoj vodi
SURDUP – dobio ime zbog velike strmine
SURUTKA – dobila ime po surutki – tečnosti koja ostaje poslije sirenja
SUŠICA – dobila ime po tome što ljeti presuši
SUŠIĆKO JEZERO – po Šušici, gdje se periodično javlja
SUVA LOKVA – jezero koje presušuje
SUVI TAVANI – ravnica bez vode koja liči na tavan
SUVODO – dobio ime po tome što nema dovoljno vode
SVRABLJE JEZERO – dobilo ime po vjerovanju da njegova voda liječi od svraba

ŠALINTRAČA – pećina dobila ime po šalitri za pravljenje baruta. U nedostatku šalitre koristilo se kozje đubre
ŠARANCI – kraj dobio ime po stanovnicima Šarancima
ŠARBAN – po čobanu Šarbanu koji se tu pomeo (smrznuo)
ŠARENI PASOVI – dobili ime po svom izgledu
ŠAULIN GROB – po Šauliću koji je tu sahranjen
ŠEVARITA LOKVA – po ševaru kojim je obrasla
ŠKRAPE – oštra udubljenja u stijenama
ŠKRČKA JEZERA – dobila ime po Škrci
ŠKRČKO ŽDRIJELO – po tome što liči na ždrijelo
ŠKRKA – dobila ime po škrapama, škripovima i pukotinama
ŠLJEME – jedan od vrhova Durmitora koji liči na šljeme (vrh krova)
ŠTUOC – od “štuce” – pobježe. Tu se bježalo od Turaka iz Drobnjaka u Pivu i obratno, zavisno odakle su Turci napadali
ŠUMANOVAC – dobio ime po bogatstvu šume u neposrednoj blizini sela
ŠUŠNJARlCA – po opalom lišću -šušnju

TATINAC – noziv za posebnu vrstu izvora
TARA -po jednom tumačenju, ova riječ je staroindijskog porijekla i ožnačava brzinu i oštrost -“brza riieka”. Po drugom tumačenju, dobilo je ime po Ilirskom plemenu koje je živjelo oko nje a zvalo se AUTARIJATI
TARSKO ŽDRIJELO – po tome što liči na ždrijelo
TELEĆI DO – po teladima, koja su se tu napasala
TEPAČKI BROD – prelaz preko Tare u Tepcima
TEPAČKI BUKOVI – po selu Tepca
TEPAČKO POLJE – po vlasnicima iz Tepaca
TEPCA – selo dobilo ime po stanovnicima koji su se tu doselili iz Trepaca kraj Nikšića
TERZIN BOGAZ – po terziji – krojacu koji se bavio lovom, a tu pravio čeke (zasijede)
TISOVI KRŠ – po drvetu tisovini koje tu raste
TlTOVA PEĆINA – zapećak kod Malog jezera, gdje je u maju 1943. god. Boravio Tito
TMORSKA GLAVICA – dobila ime po crnogoričnoj šumi, koja je gusta, tamna, tmurna – tmorna
TOČAK – izvor dobio ime po tome što stalno jednako toči (curi)
TODOROV DO – dobio ime po čobaninu Todoru, koji je tu nastradao od vila
TODOROVA GREDA – po čobaninu Todoru, koga su tu bacile vile, jer nije hteo da se odrekne svoje vjerenice čobanice Ružice
TODOROVA PEĆINA – po čobaninu Todoru, koji je u njoj boravio
TOKOVI DOLOVI – po Taku (Badnjaru)
TOPALOV LOM – po porušenim slomljenim stablima. Topal znači sakat.
TOVARNI KRŠ – po tovarenju konja
TRGILJ – tu je nekada bio trg (trgovina). Ranije se zvalo Trginj, što znači međa.
TULJAK – teško prohodan, zbog guste, crnogorične šume

ULASCI – mjesto, gdje se ulazi u kanjon
ULJARA – mjesto, gdje je nekada bila uljara, koja je prerađivala bor krivulj (klek)
URDENI DO – po urdi – tvrdom siru
URLJACA – po hučanju – urlanju vjetra
USKOCI – selo dobilo ime po stanovnicima, koji su “uskakali”, iz Sandžaka, bježeći od Turaka

VAGANI – po kotlu – vaganu
VALOVITI DO – po velikom valu
VALOVITO JEZERO – po valovitom dolu u kome se nalazi
VARDA – po predužeću “Varda”, koje je nekada sjeklo šumu
VARDICE – na Vardi
VAREZINA VODA – bunar u Žabljaku, dobio ime po stočaru Varezi, koji je tu imao svoju kolibu, u kojoj je vario mlijeko (od njega su Varežići u Pivi)
VELIKA KALICA – liči na kalicu za razlijevanje mlijeka
VELIKA KORITA – liči na korito
VELIKA PREVIJA – prevoj između dvije udoline
VELIKE LOKVICE – po lokvama, koje nikada ne presušuju
VELIKI DO – dobio ime po svojoj veličini
VELIKI ŠTIT – liči na štit
VELIKI VAL – po velikom valu u Velikoj kalici
VELJOV GROB – po Velju Stijepoviću, koji je tu sahranjen
VELJOV KRŠ – po Velju (Baraninu), koji je tu poginuo
VERGOV KRŠ – po Vergu Šarcu
VIDRICE – po vidrama koje tu žive
VILINO KOLO – po vjerovanju da se tu skupljaju vile i igraju kolo
VINJEVA GLAVlCA – po čobanu Vinju
VINOVA LOZA – dobila ime po divljoj lozi
VlRAK – selo dobilo ime po istoimenom izvoru (bunaru) u podnožju sela
VIRSKI POTOCI – po selu Virku ispod koga izviru
VJEŠTICE – po vjerovanju da se tu okupljaju vještice
VJETRENA BRDA – po staInom i jakom strujanju vazduha
VLAJKOVA OKUKA – po Vlajku (Šauliću)
VLAJKOVA VODA – izvor dobio ime po Vlajku (Šauliću)
VLAJOVA KAMENlCA – po čobaninu Vlaju, koji je iz nje pio vodu, vjerovatno prethodno je izdubivši
VODENA GLAVA – izvorište više izvora
VODENA PEĆINA – po vodi koja se u njoj nalazi
VODENI DO – dobio naziv po vodi
VOJINOV STAN – po Vojinu koji je tu nekad stanovao – boravio sa stokom
VRANIĆI – po porodici Vranić, koja je tu nekada živjela
VRANOVINA – selo dobilo ime po vranama koje su slijetale na žito
VRATNICE – dobile ime po ogradama sa vratnicama (kapijom na ogradi)
VRAŽJA GLAVICA – po vragu koji je izlazio iz jezera i tu se odmarao
VRAŽJE JEZERO – dobilo ime po vjerovanju da u njemu živi vrag (đavo)
VRELA – selo dobilo ime po većem broju izvora
VRTOČ POLJE – dobilo ime po vrtači u kojoj je smještena
VUČJA BARA – po prolasku vukova
VUČJA BRDA – po staništu vukova
VUČJA GLAVA – po vuku na čiju glavu liči
VUČJA JAMA – po leglu vukova
VUČJA STAZA – po tome što se tim putem kreću vukovi od Kučajevice do Velike kalice
VUKODO – po staništu vukova
VULOVA POLJANA –po vlasniku Vulu Bašoviću

ZABOJ – po tome što su tu hajduci dočekivali Turke (mjesto pogodno za boj)
ZABOJSKO JEZERO – po mjestu Zaboju
ZAGULJ – iza mjesta gdje se gulila luba (kora sa drveća), za pokrivanje koliba
ZAMRŠTEN – po isprepletanoj – zamršenoj biljci vrijesu
ZASADI – po posađenom rasadu
ZBORNA GLAVICA – po tome što su se tu skupljali Drobnjaci, na zbor I dogovor
ZELENI VIR – po vodi, koja zbog dubine ima zelenu boju
ZLOSTUD – po velikoj studeni
ZLOSTUP – dobio ime po vjerovanju da ko tuda stupa (ide), udariće na zlo
ZMAJEVAC – po legendi da se tu okupljaju zmajevi
ZMINICA – selo dobilo ime po zmijama
ZMINIČKO JEZERO – po zmijama bjelouškama
ZMINJE JEZERO – po drveću oko njega, čije grane liče na zmije
ZUPCI – vrhovi na Durmitoru, koji su dobili ime po tome što liče na zupce (od grabalja, grablji)
ZVJERETINO POLJE – dobilo ime po divljači – zvjeradi, koja tu dolazi na pojilo

ŽIVA VODA – voda koja nikada ne presušuje – stalno teče, kao da je živa
ŽUTA GREDA – po boji svojih stijena
ŽABLJAČKA KLJEŠTINA (MUSJINA KLJEŠTINA) – dobila ime po Momčilu Musji (Baraninu)
ŽABLJAK – prvobitno se zvao Varezina voda, zatim Hanovi (ili Nanovi), a od 1870. godine dobio je ime Žabnjak, odnosno Žabljak, po kreketanju žaba u Ravnom Žabljaku
ŽUTA STRANA – dobila ime po žutom izgledu zemljišta

vrati se na vrh

Comments

  1. čitalac says:

    Zanimljivo, hvala!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: