Je li bolje isključiti kompjuter ili ostaviti uključen

Ovo je jedno od pitanja koje sebi mnoge osobe postavljaju. Pravi odgovor zavisi naravno o tome kako koristite kompjuter.

Kada ostaviti računar da radi 24 sata dnevno:

– Priključeni ste na određenu mrežu, a administrator radi back up-ove tokom noći ili nadograđuje software.

– Koristite svoj kompjuter kao svojevrsni server. Npr. za snimanje podataka s neke kamere 24 sata dnevno.

– Ako vam računar treba za posao od kuće i želite producirati što više rezultata u što kraćem vremenu npr. štampanje velikog broja strana.

Ako ne spadate ni u jednu ovu kategoriju, tada biste trebali isključivati svoj računar.

Jedan od razloga je zbog toga što je gašenje računara ekonomično. Recimo da prosječan računar konzumira 300 W. Pretpostavimo da ga  koristite 4 sata svakodnevno. Ostalih 20 sati kada ne koristite računar, a ono troši struju, je čisti gubitak energije i novaca. Ako ga ne koristite ono neće raditi na maksimumu, ali će trošiti oko 30 posto energije koju ne bi trošilo da ga isključujete redovno.

Argumenti koji se navode za neisključivanje kompjutera su da isključivanje i uključivanje na neki način uzrokuje stres za računar. Npr. prilikom uključivanja i isključivanja pojačaće se zvuk hardwarea i ventilatora. Ali na to možete gledati na četiri različita načina:

– Ni jedna osoba ne drži upaljen televizor svaki dan 24 sata dnevno, a televizor i kompjuter imaju mnogo dodirnih točaka. A niko nije primijetio da mu se TV brže kvari od računara zbog stalnog isključivanja.

– Ako postoji neki određeni problem ili manji kvar, računar će vam duže potrajati što manje radi.

– Termalni stres je razlog zbog kojeg je bolje ostaviti računar uključen. Nakon što ne radi neko vrijeme, računar se potpuno ohladi, prilikom paljenja ono se zagrijava. Često mijenjanje temperature uzrokuje kod nekih komponenti brže kvarenje.

– Što računar duže radi to postaje sporije. Računar najbrže radi odmah posle starta.

Zato je odabir isključivanja ili neisključivanja lični izbor, zavisno koji vam argumenti zvuče uvjerljivije.

Opštr pravilo ja da ako ga nećete koristiti duže od par sati da ga isključite, a ako ćete ga koristiti u kraćem razdoblju da ga ostavite uključenog.

Tokom noći biste uvijek trebali isključivati kompjuter jer je dokazano da računari koji se isključuju tokom noći imaju manje smrzavanja, grešaka i padova.

Ipak, iako po pitanju kada isključivati računar ne postoji konsenzus, ono oko čega se svi stručnjaci slažu je da kompjuter nikad ne biste trebali isključivati na tipci na hardwareu bez da prethodno isključite software na „Turn off“ (Isključi računar), i da nikad ne smijete prekidati faze uključivanja ili isključivanja, bez obzira koliko vam se činilo da dugo traje, jer tako produžavate vijek trajanja svog računara.
Tokom noći biste uvijek trebali isključivati kompjuter jer je dokazano da računari koji se isključuju tokom noći imaju manje smrzavanja, grešaka i padova.

Ipak, iako po pitanju kada isključivati računar ne postoji konsenzus, ono oko čega se svi stručnjaci slažu je da kompjuter nikad ne biste trebali isključivati na dugmetu na hardwareu bez da prethodno isključite software na „Turn off“ (Isključi računar), i da nikad ne smijete prekidati faze uključivanja ili isključivanja, bez obzira koliko vam se činilo da dugo traje, jer tako produžavate vijek trajanja svog računara.

 

Izvor:Cover

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: