Nesanica povećava rizik od srčanog udara

Osobe koje pate od nesanice imaju od 27 do 45 posto veći rizik od srčanog udara, pokazalo je norveško istraživanje kojim se upozorava na to da trećina stanovništva pati od problema sa spavanjem. »Važno je da ljudi budu svjesni te veze između nesanice i srčanog udara i razgovaraju sa svojim doktorom ukoliko imaju simptome«, poručuju autori istraživanja.

»Problemi spavanja uobičajeni su i relativno ih se lako liječi«, kaže  vodja istraživanja Lars Erijk Laugsand sa norveškog univeryiteta u Trondheimu. Rezultati su objavljeni u časopisu američkog udruženja za bolesti srca Circulation. Tim je proučio odgovore 52 hiljade odraslih Norvežana koji su u;estvovali u nacionalnom istraživanju simptoma nesanice u razdoblju od 1995. do 1997. godine. Nakon toga istraživači su izdvojili 2368 osoba koje su tokom sljedećih 11 godina pretrpjele prvi srčani udar.

Nakon uzimanja u obzir faktora poput dobi, pola, bračnog statusa, stepenaa obrazovanja, krvnog pritiska, holesterola, šećerne bolesti, težine, vježbe, smjenskog rada, depresije i anksioznosti, istraživači su utvrdili da je najveći skok rizika zabilježen među onima s najvećim problemima u spavanju.

Upoređujući grupe koje nisu imale problema sa spavanjem s onima koje su se žalile na gotovo svakodnevnu nesanicu utvtrdili su da je rizik 45 posto veći u grupi koja pati od teških nesanica.

Grupa koja je kazala da može zaspati, ali ne spava cijelu noć imala je 30 posto veći rizik od srčanog udara, a kod onih koji su kazali kako se bude s osjećajem da se nisu naspavali rizik je bio 27 posto veći.

Slične veze nesanice i bolesti kardiovaskularnog sistema već su pokazala neka ranija istraživanja u SAD-u.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: