Ženama Nobelova nagrada za mir

Nobelov komitet je objavio danas u Oslu da ovogodišnja Nobelova nagrada za mir ide u ruke tri žena.

Dobitnice su liberijska predsjednica Elen Džonson-Sirlif i njena sunarodnica Lejmah Gbovi koje su mobilisale žene protiv građanskog rata u Liberiji, kao i jemenska aktivistkinja za ženska prava i demokratiju Tavakul Karman.

Prestižno priznanje predstavlja jak posticaj u korist borbe žena za veća prava u svijetu, posebno u zemljama u razvolju.

Nobelova nagrada za mir dodjeluje se od 1901. godine, a njeni prvi dobitnici bili su Švajcarac Žan Anri Dinan, osnivač Crvenog krsta i začetnik Ženevske konvencije, i Francuz Frederik Pasi, osnivač i predsjednik Međunarodne lige za mir.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: