Ekološki kalendar

Svake godine obavještavaju nas o datumima važnim za zaštitu životne sredine. I pozivaju nas da se pridružimo onoliko koliko nam prilike dozvoljavaju. Često možemo  da i sami nešto osmislimo i doprinesemo na  svoj način. Ovdje vam predočavamo ekološki kalendar .

 

02. februar ……………………….Svjetski dan močvara
21. mart …………………………..Dan šuma
21-28. mart……………………….Dani proljeća za zaštitu okoline
22. mart……………………………Svjetski dan zaštite voda
23. mart…………………………….Svjetski dan meteorologije
07. april…………………………….Svetski dan zdravlja
22. april…………………………….Svjetski dan planete
10. maj …………………………….Dan ptica i drveća
15. maj …………………………….Međunarodni dan za zaštitu klime
22. maj ……………………………..Dan biodiverziteta
24. maj……………………………..Svjetski dan protiv pušenja i Evropski dan parkova
05. jun………………………………Svjetski dan za zaštitu okoline
08. jun………………………………Svjetski dan okeana
17. jun………………………………Svjetski dan protiv suše
15.septembar……………………..Svjetska akcija “Očistimo svijet”
16. septembar……………………Međunarodni dan za zaštitu ozonskog omotača
22. septembar……………………Svjetski dan bez automobila
26. septembar……………………Svjetski dan čistih planina
04. oktobar………………………..Svjetski dan za zaštitu životinja
06. oktobar………………………..Svjetski dan življenja
08. oktobar…………………………Međunarodni dan za smanjenje uništavanja prirode
15. oktobar……………………….. Svjetski dan pješaka
16. oktobar…………………………Svjetski dan hrane
08. novembar………………………Međunarodni dan urbanih životnih sredina
29. decembar………………………Međunarodni dan biološke raznovrsnosti

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: