Što dalje od benzinske pumpe

Sa Univerziteta u Mursiji, Španija, nedavno je stigla vijest da život u opsegu od 100 metara od benzinske pumpe, može biti vrlo štetan za okolna domaćinstva. Poznavajući našu praksu gradnje benzinskih pumpi… …čak i u centru grada, morali bismo dobro da se zamislimo. U okviru studije, publikovane u Žurnalu za sredinski menadžment, mjeren je nivo “uobičajenih saobraćajnih” zagađivača, kancerogenog benzena i ugljovodonika n-heksana – na tri benzinske pumpe u Mursiji, kako bi se odredilo rastojanje na kome pumpe prestaju da ostvaruju štetan uticaj.

Iako to rastojanje “zavisi od broja benzinskih pumpi, vremenskih prilika, intenziteta saobraćaja, količine korišćenog goriva i strukture okruženja”, na osnovu tri sprovedene studije slučaja utvrđeno je da je maksimum rastojanja vršenja uticaja bio približno na – 100 metara.

Zaključak koji se nameće, a koji su izveli i naučnici, jeste da stambeni objekti ne bi trebalo da se grade u blizini pumpi, iako je ova kombinacija česta, bar ne na udaljenosti koja je manja od 100 metara.

Dodatne informacije

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: