Božji zakoni

Ako želimo nešto od Boga trebamo poštovati ono što Bog želi od nas. Bog nam je dao svoje zapovijesti, koje ako ne poštujemo ne možemo očekivati Božju milost. Ovdje je skup zakona koje su Izraelci, prema biblijskom izvještaju, primili od Boga na planini Sinaju  preko proroka Mojsija, posle prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog sužanjstva oko 1200. pr. Hr. – Knjiga Izlaska 20:2-17, Izl 34, Ponovljeni zakon 5:6–21

Deset Božjih zapovijedi:

“Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati.”
– 1. Ivanova 5,3
Ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
Ne izusti imena Gospoda, Boga svoga, uzalud!
Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
Ne ubij!
Ne učini preljuba!

Knjiga Izlaska 20:2-17
Ponovljeni zakon 5:6–21
Ne ukradi!
Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

Luka 18:20-22
Zapovijesti znaš: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca svoga i majku!” A onaj će: “Sve sam to čuvao od mladosti.”Čuvši to, Isus mu reče: “Još ti jedno preostaje: sve što imaš prodaj i razdaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.”

Oni kojima molitve nisu uslišene ili se na njih sručila neka teška nevolja, pa su prestali vjerovati u Boga i u molitve, jer misle da ih je dospjela nepravda je nisu ništa zgriješili, ovdje pojašnjavamo što se pod zapovijestima misli kako bi uvidjeli da su ipak na sebe privukli zlo zbog nepoštovanja ovih zapovijesti:

Obožavaš li nešto ili nekoga osim Boga ili umjesto Boga? Klanjaš li se nekim idolima ili guruima?
Izmakne li ti se u psovkama Božje ime? Moliš li Boga da nekome nešto nažao učini jer je taj i tebi nažao učinio? Želiš li nekome zlo jer je po tvom mišljenju on zao i tražiš od Boga osvetu? Nije li osvetoljubivost grijeh? Okreneš li i drugi obraz kad ti neko naudi ili kuješ osvetu i siješ mržnju u ime Božje pravednosti? Luka 6,27-38
Da li si uzimaš jedan dan nedjeljno kao dan potpunog odmora, da ništa ne radiš nego da ga posvetiš Bogu i aktivnostima po Božjoj volji – dobrotvorne, humanitarne, duhovne? Iz 16:23
Poštuješ li svoje roditelje? Oboje?

“Ništa s krvlju nemojte jesti!.”
– Levitski zakonik 19:26 (Biblija)

Ovo sa životinjama je za mnoge diskutabilno i kontraverzno, pa predstoji svakome da radi po svojoj savjesti. Zato pitaj svoju savjest, ne razum, nego savjest i čini po savjesti.
Spašavanjem tuđih života možeš spasiti svoj.
Da li si učinio/la preljub ili si prekrio/la nečiji tuđi preljub?
Jesi li ikad uzeo/la nešto što nije tvoje ili što ti ne pripada bez pitanja? Pa čak i ako se radi o hemijski sa posla. Vodiš li privatne telefonske razgovore na račun firme bez dozvole? Kradeš li tuđe vrijeme? Potkradaš li firmu za koju radiš? Da li u vrijeme posla (za koje si plaćen raditi) obavljaš privatne stvari?
Smatraš li da je lagati u nekim situacijama dobro? Lažeš li ponekad? Varaš li ponekad?
Da li si poželio/la imati odnos sa nečijom ženom/mužem?
Zavidiš li nekome na stvarima koje posjeduju i poželiš li ih?

Ako je odgovor na neko ili neka pitanja bio ‘da’, onda imaš odgovor zašto ti se dogodilo to što ti se dogodilo, pa se nastoj pomoliti za oprost, pokajati, prestati s time i obećati da nećeš više to činiti. Tada će tvoja nevolja biti ublažena i neće se ponavljati, a molitva će ti biti uslišana.

Opširnije o tome zašto nekad molitve nisu uslišane je opisano u slijedećem poglavlju.

1 Ivanova poslanica 3:22
I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijesti njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

Osim ovih 10 zapovijesti, postoji još niz drugih Božjih zakona i uredbi navedenih u Bibliji:

Ivan 13:34
Zapovijest vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.

Luka 10:25-27
“Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?” A on mu reče: “U Zakonu što piše? Kako čitaš?” Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!”

Marko 12:28-31 i Matej 22:36-40
“Koja je zapovijest prva od svih?” Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospod Bog naš Gospod je jedini. Ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samog. Nema druge zapovijesti veće od tih.”

1 Ivanova poslanica 3:23
I ovo je zapovijest njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijest.

1 Korinčanima 7:10-11
A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospod: žena neka se od muža ne rastavlja – ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene.
Dodatno: Marko 10:2-12

Mnogi zakoni -Levitski zakonik 18, Lev 19, Lev 20, Knjiga Izlaska 34 …

Osim ovih zapovijesti postoje i 7 smrtnih grijeha, koje bismo trebali odagnati ako želimo da nam molitve budu uslišene:

7 smrtnih grijeha:

Oholost
Pohlepa
Bludnost
Zavist
Neumjerenost u jelu i piću
Srditost
Lijenost

Za sreću i uspjeh u životu nije dovoljno ne činiti ove grijehe, već i sve druge. Osim ovih smrtnih grijeha postoje mnogi drugi koji takođe uzrokuju nevolje. Oni se mogu podvrsti pod naziv demoni ili mane ili slabosti.

Izvor:Zivotna škola

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: