VIDEO:Concierto de Aranjuez

Gitara dugo vremena nije bila smatrana “ozbiljnim” koncertnim instrumentom. Mada u klasicizmu (doba Mozarta, Haydna, Beethovena), postoje djela Giuliania Maura, gitarski repertoar, kao i priprema mandolinskih djela za izvođenje na gitari Antonia Vivaldia, zatim priličan broj transkripcija Bachovih djela prilagođenih gitari. Manje je poznata činjenica da je Paganini bio takođe i vrstan gitarista, u njegovom opusu postoje dua za violinu i gitaru.

A onda se pojavio Joaquín Rodrigo i napisao čuveno djelo “Concierto de Aranjuez” (Koncert za Aranhues), jednu od najljepsih klasičnih kompozicija za gitaru i orkestar, inspirisan vrtovima palate “Real de Aranjuez” na kojem su španski kraljevi imali svoje dvorce i bozanstvene parkove.

Prije Rodriga veliki broj djela za gitaru ostavili su Španci Francisco Tárrega, Isaac Albéniz i Enrique Granados. Pored njih veliki i interesantan opus ostavio je i Brazilac Heitor Villa-Lobos, ali tek dolaskom Joaquína Rodriga i njegovim djelima komponovanim za gitaru, gitara konačno stiče pravo građanstva.

Joaquin Rodrigo je koncert Aranjuez komponovao u Parizu 1939. godine. Tamo je studirao muzikologiju, a uporedo se bavio komponovanjem. Zanimljiv je podatak da on zapravo nije svirao gitaru. U dvadeset trećoj godini dobio je špansku nacionalnu nagradu za kompoziciju Pet komada za djecu.

Koncert za Aranhues se sastoji iz tri stava, čuven je i mnogo puta obrađivan njegov drugi stav – adagio, za čije komponovanje ga je nadahnulo bombardovanje Gernike 1937. godine.

Španski kralj Huan Karlos I proglasio ga je 1991. markizom od vrtova Aranhueza.
Hoakin Rodrigo (Joaquín Rodrigo Vidre) je bio španski kompozitor i pijanista. Njegovo najpoznatije muzičko djelo je Koncert za Aranhues (Concierto de Aranjuez).

Hoakin Rodrigo je rođen u Saguntu, mjestu u okolini Valensije, 22. novembra 1901. godine. U trećoj godini je oslijepio nakon što je obolio od difterije. Po njegovim riječima, upravo ga je gubitak vida usmjerio ka muzici.

U Barseloni je 1940. godine premijerno izvedeno njegovo najpoznatije djelo, Koncert za Aranhues, za gitaru i orkestar, primjer ličnog muzičkog izraza i djelo koje je steklo međunarodnu slavu.

Hoakin Rodrigo je umro u Madridu 6. jula 1999., dvije godine nakon smrti svoje žene. Viktorija Kami je bila njegova nerazdvojna saputnica i najvažnija saradnica na svim poljima kompozitorskog rada.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: