Reciklaža

Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrsti. Mnoge materije mogu se ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Šta sve može da se reciklira?

Papir

Dobija se preradom drveta u fabrikama uz pomoć različitih hemijskih sredstava. Da bi se što manje štete nanijelo životnoj sredini, moguće je ponovo sakupiti hartiju koja nam više nije neophodna i dati je na recikliranje. Preradom starog papira utroši se 60 odsto manje energije nego kada bi taj proizvod dobijali iz prirodnog materijala (drveta).

Staklo

Koristi se za: flaše, čaše, tegle, prozore, ogledala. Pravi se tako što se pesak, sa dodatkom još nekih materija, topi na vrlo visokim temperaturama. Pritom se troši dosta energije, a u vazduh se ispuštaju štetni gasovi. Reciklažom se manje uništavaju korita rijeka iz kojih se vadi pijesak za staklo, smanjuje zagađivanje vazduha i potrošnja energije. Prednost stakla je što ga je moguće beskrajno reciklirati

Metal (aluminijum, bakar, gvožđe)

Od metala se prave automobili, autobusi, vozovi, avioni, frižideri, šporeti, bočice za dezodoranse, limenke za napitke, kutije za kreme i slično. Mproces počinje iskopavanjem rude, čime se uništavaju livade, brda, planine… Pri topljenju, troši se velika količina energije.

Plastika

Dobija se iz nafte. To je vrsta rude koja se nalazi u unutrašnjosti Zemlje i nastaje raspadanjem biljaka i životinja tokom više miliona godina. Po sadašnjoj stopi potrošnje, procenjuje se da će se rezerve nafte u svetu iscrpiti za 35 godina. Problem je u tome što se ona ne raspada u zemlji, već se trajno zadržava u životnoj sredini koju zagađuje.

Elektronski i električni otpad

Spada u kategoriju opasnog otpada. Obuhvata sve vrste uređaja klasifikovanih u 10 kategorija, od malih i velikih kućnih aparata, IT opreme, preko rasvjetne opreme, elektronskih igračaka, do medicinskih uređaja i fluorescentnih cijevi. Mnogi proizvodi sadrže hemijske elemente kao što su živa, olovo, kadmijum, berilijum i, ukoliko se nepropisno bace ili odlože na komunalnu deponiju, isparavanjem u vazduh dovode dugoročno do uništavanja životne sredine i mogu uticati na zdravlje.

Još

Žene i stres

Radim dva posla puno radno vrijeme – šef sam centra za podršku … [Opširnije...]

Dobrota u davanju stvara ljubav.

Njemački pjesnik Rilke boravio je neko vrijeme u Parizu. Idući na … [Opširnije...]

DURMITOR( UNESCO World Heritage )

Šta čovjek da kaže za nekadašnje odmaralište bogova. A bogovi, oni na … [Opširnije...]

Saznajte koje su najveće greške u vrtlarstvu i kako na ekološki način da proizvedete svoju hranu i cvijeće

Izbjegnite najveće greške prilikom uređenja svoje zelene oaze. Vrtovi … [Opširnije...]

Bezumno je…

Mrzjeti sve ruže jer si se ogrebao na jedan trn... … [Opširnije...]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Portal mozete pratiti na adresama: durmitor.com, durmitor.net, durmitorcg.com, destination-durmitor.org, odjek.com...Za bilo koji oblik saradnje(turistička promocija, razmjena linkova...) pišite na naš e-mail
E-mail