Dati krv

Prije mnogo godina, dok sam radio kao volonter u Standford bolnici, upoznao sam malu djevojčicu po imenu Liz koja je patila od rijetke i teške bolesti. Jedina šansa za njen oporavak bila je transfuzija krvi od njenog petogodišnjeg brata, koji je na čudesan način prebolio istu bolest a i razvio antitijela potrebna za borbu sa bolesću. Doktori su objasnili malom dječaku situaciju, i pitali dijete da li je spreman da da krv svojoj sestri. Video sam da je oklijevao samo za momenat pre nego što je duboko uzdahnuo i rekao ,,Da, hoću ako će to spasiti Liz.” 

Kako je transfuzija odmicala, ležao je u svom krevetu pored sestre i smješio se, kao i svi mi, vidjevši kako joj se vraća boja u obraze. A onda je njegovo lice poblijedjelo i njgov osmjeh je nestao. Pogledao je u doktora i pitao zabrinutim glasom:

,,Hoću li odmah početi da umirem?”

Mali dječak je pogrešno razumio doktora, mislio je da će sestri dati svu svoju krv.

Nepoznati autor


Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: