Biološka raznovrsnost – “Čovjek je sjemenka, svijet je jabuka”

Biološka raznovrsnost ili biodiverzitet, predstavlja veliki izbor vrsta (biljaka, životinja i mikroorganizama) koje se mogu naći na Zemlji.
Biodiverzitet podrazumijeva različitost ekosistema,vrsta i gena, kao i ekološke procese koji ih podržavaju.
Današnji biodiverzitet je plod ekoloških procesa koji su se događali tokom četiri milijarde godina evolucije.
Biodiverzitet predstavlja osnovnu vrijednost za ljude jer povećava kulturnu, ekonomsku i ekološku dobrobit.
Biološka raznovrsnost je stub održivog ekosistema.
Takođe, biodiverzitet svakodnevno utiče na ekosistem povećavajući njegovu produktivnost na različite načine:
· Pružanjem hrane
· Pružanjem skloništa i gradivnog materijala
· Prečišćavanjem vode i vazduha
· Detoksikacijom i razlaganjem otpada
· Stabilizacijom i uređivanjem klime na Zemlji
· Saniranjem poplava, suša, ekstremnih temperatura i snage vjetra
· Obnavljanjem plodnosti zemljišta
· Oprašivanjem biljaka
· Kontrolom štetočina i bolesti
· Održavanjem genetičkih resursa

Na žalost, odnos čovjeka prema Prirodi nije u skladu sa njenim osnovnim
zakonima, tako da je biodiverzitet sve više pod negativnim uticajem čoveka.
Čovjecanstvo je za poslednjih 150 godina mnogo više ugrozilo svoju i životnu sredinu drugih živih bića nego bilo koji drugi faktor u cijeloj geoloskoj istoriji Zemlje.

1992.godine u Rio de Žaneiru je usvojena Konvencija o biodiverzitetu.
To je prvi globalni sporazum o očuvanju i održivom korišćenju biološkog diverziteta.
Obuhvaćeni su svi ekosistemi, vrste i genetički resursi.
Konvencija postavlja princip “zajedničke brige čovječanstva” o biološkoj raznovrsnosti,
kao i fer i ravnopravno dijeljenje pogodnosti koje proističu iz korišćenja genetičkih resursa, posebno onih namijenjenih za komercijalnu upotrebu.

Mnogi ljudi ne razumiju smisao biološke raznovrsnosti, kao i posledice neodrživog korišćenja i prekomjernog iskorišćavanja biodiverziteta..

Da bi se ukazao značaj biodiverziteta, Ujedinjene nacije oznacile  su bile 2010. godinu za Međunarodnu godinu biodiverziteta.
Ljudi širom svijeta rade na očuvanju nezamenljivog prirodnog bogatstva i smanjenju gubitka biodiverziteta.

Ovo je od vitalnog značaja  za sadašnje i buduće ljudsko blagostanje.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: