Postoji najmanje 80 vrsta snježnih pahuljica

Snježne pahulje imaju najrazličitije oblike, a njihova građa već godinama okupira naucnike. Svaka pahulja sastoji se od oko deset miliona sitnih ledenih kristala koji najčešće imaju oblik šestougaone prizme. Različiti tipovi nastaju zbog neravnomjernog razvoja pojedinih stranica prizme pri čemu ključnu ulogu imaju faktori poput temperature, vlage, vjetra kao i priroda električnog polja kroz koje pahulja prolazi na putu do zemlje.

Ledenim kristalima naucnici su se počeli baviti u 17. vijeu. Nijemac Johannes Kepler je tako 1611. istraživao simetriju šestougaone strukture i pokrenuo prvu studiju o snježnim pahuljicama. Francuz Rene Descartes je crtao shematske prikaze različitih oblika kristala.

Međutim, tek je izum mikroskopa nekoliko godina kasnije omogućio detaljniju analizu kristala. Englez Robert Hooke je tako prvi pomoću mikroskopa otkrio kompleksnu strukturu pahulja, dok je sredinom 20. vijeka Japanac Ukichiro Nakaya proveo prvo sistematično istraživanje. U svom laboratoriju je čak proizveo svoje snježne pahulje.

Svaka je jedinstvena

Godine 1952. uvedeno je sedam službenih kategorija snježnih pahuljica koje je popisala Međunarodna komisija za snijeg i led. No, Nakaya je pahulje podijelio u više od 40 morfoloških oblika, a njegovi nasljednici su otkrili čak 80 različitih vrsta. Uprkos velikoj različitosti sve pahulje imaju šestougaoni oblik jer se molekuli uvijek spajaju pod uglom od 120 stepeni.

Snijeg nije ledena voda, kao što mnogi vjeruju, nego pravilno “kristalizovana vlaga”. Što je temperatura u oblacima niža od nula stepeni, to se više kapljica pretvara u ledene kristale. Smatra se da ne postoje dvije pahulje koje u potpunosti lice jedna drugoj, te su upravo iz tog razloga različiti oblici kategorizovani u 80 spomenutih grupa. Smatra se da je podjednako “nemoguće” pronaći dvije identične pahuljice i dva identična lista koja su pala sa stabla u jesen.

Prosječna pahuljica ima precnik od pet milimetra i težinu od 0,004 grama. Najveća ikad viđena pahuljica imala je, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, precnik od 38 centimetara.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: