Šetanje oka spriječite na vrijeme

Prvi pregled vida

Da li ste znali da smetnje sa vidom mogu da se otkriju već kod šestomesečne bebe? Poražavajuća statistika kaže da svaka četvrta beba već u desetom mesecu ima neki poremaćaj vida, a u drugoj godini života skoro svako drugo dete.

Zato bi bilo dobro da na prvi oftalmološki pregled odvedete dete kada napuni godinu, a da ga zatim ponovite kada napuni tri godine. Do sada je bila praksa da se oftalmološki pregled obavlja sa sedam godina, međutim praksa je pokazala da je to prekasno da se kod deteta uoči nepravilnost. Pa tako neretko nastaje strabizam, koji je najčešći poremećaj vida….

Šta je strabizam?

Strabizam (škiljenje, bežanje oka, razrokost) jeste greška položaja očiju koje su normalno paralelne. Paralelni položaj očiju je veoma značajan za kvalitetan razvoj vida u detinjstvu, a tokom života omogućava vidnu funkciju bez tegoba.

Dijagnoza

Dijagnozu je potrebno postaviti što ranije kako bi se što ranije započelo lečenje i sprečila pojava slabovidosti. Treba da znate da pregled može da se obavi već kada dete ima godinu dana. Tom prilikom pri dijagnozi je potrebno učiniti sledeće:

uzeti dobru anamnezu (ispitati da li postoji strabizam u porodici, nosi li neko naočare, da li je strabizam stalan ili povremen, beži li jedno oko ili oba), uraditi test pokrivanja i pokretljivosti, odrediti dioptriju pomoću, mesto fiksacije strabirajućeg oka budući da se tako dobija prvi indirektni uvid u stanje vida, ispitati oštrinu vida, izmeriti ugao škiljenja i sposobnosti saradnje očiju.

Kako se leči strabizam?

Strabizam se leči čim se otkrije. Cilj kompletnog lečenja strabizma jeste očuvanje vida na oba oka.

Prvi korak u lečenju je određivanje naočara. Dete može da ih nosi čim napuni dve godine. One će omogućiti jasnu sliku, i na taj način podstaknuti razvoj vida i smanjiti ugao škiljenja. Važno je da dete uvek gleda kroz sredinu dioptrijskog sočiva, da mu naočare ne klize niz nosić, da ga ne žuljaju iza uha, da ne stoje labavo i ne ispadaju pri igri i živahnijim pokretima.

Lečenje okluzijom ili naizmeničnim zatvaranjem oka od neprocenjive je važnosti za popravljanje vida. Tako zatvaranjem boljeg oka prisiljavamo slabije oko da nauči da gleda. Time će vid malog deteta ubrzo da počne da se popravlja. Bitno je da se kod terapije okluzijom držite saveta lekara jer u suprotnom terapija nema rezultata. Kod male dece do 24 meseca, kod koje još uvek nije moguća terapija okluzijom, potrebno je da bebi stavljate kapi za širenje zenice prema uputstvu lekara.

Kada je dete malo, jedino ove metode održavaju dobar vid obostrano, u jednom broju slučajeva smanje otklon, a kod drugih pripremaju teren za dalje metode lečenja. Ove metode ne isključuju potrebu operativnog zahvata.

Nakon sprovedene terapije, kad dete bude zrelo za vežbe, izuzetno je značajno dosledno vežbanje koje prepisuje lekar. Lečenje strabizma je dugotrajan proces koji zahteva maksimalno angažovanje roditelja, a kasnije i deteta. Najbolji rezultati se postižu do šeste godine života kada se smatra da je završen razvoj svih kvaliteta vida.

(Blic)

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: