EKOLOŠKA DRŽAVA CRNA GORA, Sve dosadasnje odbrane Rijeke Tare, O Mostu

EKOLOŠKA DRŽAVA CRNA GORA
Zaštite prirode u Crnoj Gori vuče svoje korjene iz daleke prošlosti, tačnije 1878. godine, kada je na području Biogradske gore, nastao Knjažev zabran, poznat i kao “Branik Kralja Nikole”.
Upravo taj raniji osjećaj našeg čovjeka da vrednuje prave prirodne vrijednosti bio je od prevashodnog značaja da se ovaj zanimljivi i specifični objekat sačuva u skoro izvornoj formi do današnjeg dana.Ovaj važan dogadjaj u istoriji zaštite prirode u Crnoj Gori dogodio se samo nekoliko godina poslije proglašenja prvog nacionalnog parka u svijetu, Jeloustona (Yellowstone) u SAD-a, 1872 godine, što govori o brizi i kotroli države o najvrijednijim prostorima zemlje koji imaju izuzetan naučni, kulturni i turistički značaj.

——————————————–
* Nacionalni park Durmitor – proglašen je nacionalnim parkom 1952. godine, površina 390 km².
* Nacionalni park Biogradska gora – proglašen je nacionalnih parkom 1952. godine, površina 54 km².
* Nacionalni park Lovćen – proglašen je nacionalnih parkom 1952. godine, površina 64 km².
* Nacionalni park Skadarsko jezero – proglašen je nacionalnih parkom 1983. godine, površina 400 km².

——————————————–
Rešenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore iz 1967 godine kanjon rijeke Tare proglašen je spomenikom prirode.
Kanjon rijeke Tare u dužini od ušća rijeke Bistrice nedaleko od Mojkovca pa do Šćepan Polja stavlja se pod zaštitu Zakona kao spomenik prirode.
——————————————–
Sva raskoš prirodnih ljepota, ambijentalnih i kulturnih vrijednosti Durmitora i rijeke Tare, preovladala je da se nacionalni park Durmitor uvrsti u popis Svjetske kulturne i prirodne baštine, odlukom Međunarodnog odbora za Svjetsku kulturnu i prirodnu baštinu, u Parizu 1980. godine, dok je rijeka Tara i njena kanjonska dolina, UNESCO-vim programom Čovjek i biosfera 1977. godine uvrštena u svjetske ekološke rezerve biosfere.

——————————————–
Boka Kotorska je zbog svog izuzetnog ekološkog i društveno-kulturološkog značaja , od 1979. godine područje pod UNESCO-vom zaštitom .

——————————————–
Ovaj sled dogadjaja koji je započeo od prije preko 100 godina na najljepši mogući način potvrdjen je na Žabljaku 20 septembra 1991. usvajanjem Deklaracija o Ekološkoj državi Crnoj Gori
(Cjelokupan tekst Deklaracije)Godinu dana kasnije u USTAV CRNE GORE 1992. godine uneseno je: Član 1
Crna Gora je demokratska, socijalna i ekološka država.
Crna Gora je republika.
Ekološko razvojno opredjeljenje potvrdjeno je Ustavom nezavisne Crne Gore iz 2007. godine:
Član 1
Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine.
Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde,
zasnovana na vladavini prava.(Ustav Crne Gore)

Ovo su neki od najvažnijih datuma i dogadjaja u ekologiji Crne Gore.

No jedan njih se izdvaja ispred svih, i predstavlja dio istorije svjetske ekologije,
ne bez razloga!


HRONOLOGIJA ZAŠTITE RIJEKE TARE

RIJEKA TARA SUZA EVROPE / Vidikovac “Ravni” – selo Podgora

Kako očuvanost basena i kanjona rijeke Tare čini kičmu budućeg sveukupnog razvoja Ekološke i turističke Crne Gore, krvotok sjevernog dijela Crne Gore, a rijeka Tara, u čitavom svom toku, predstavlja jedan od najvrednijih prirodnih fenomena Balkana; i Evrope, naseobinu raznilikog biljnog i životinjskog svijeta, jedinstveno, opštedruštveno prirodno dobro, od prvorazrednog značaja za cjelokupnu svjetsku zajednicu zaštićeno dvostrukom zaštitom UNESCO-a(MAB, World heritage), velikim brojem domaćih i medjunarodnih propisa, što je čini najzaštićenim prirodnim objektom na planeti, tako je i obaveza i odgovornost njene istinske i iskonske žaštite u svakom trenutku bila veća i snažnija…

Joslovenski simpozijum o zaštiti rijeke i kanjona Tare (1972), organizovan od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gire i Izvršnog vijeća SRCG, bio je jedinstven skup kako po svojoj sadržini tako i po tematici i njegovoj organizaciji. Povod za organizovanje ovog Simpozijuma poteklo je od problema zaštite rijeke Tare od otpadnih voda rudnika “Brskovo”u Mojkvovcu. Organizator je programski sadržaj ovog, inače vrlo uspješnog skupa proširio na sve aspekte privrednog i društvenog razvoja regije sliva rijeke Tare od njenog izvora do ušća i šire od toga. Ovo je urađeno u želji da se što realnije prikažu neposredni interesi komuna i gradana koji žive u slivu Tare i interesi šire društvene zajednice, te da se na temelju svih izlaganja donesu najrealniji zaključci koji će garantovati izbor najoptimalnijeg razvoja ove regije.

– Svih 285 učesnika Simpozijuma:eminentnih naučnika, kulturnih, političkih i javnih radnika Jugoslavije; predstavnika Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Srpske akademije i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti SR Bosne i Hercegovine, Društva za nauku i umjetnost SR Crne Gore; predstavnika Univerzitetskih centara Jugoslavije; predstavnika Savezne skupštine, Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu i drugih saveznih organa; predstavnika republičkih skupština izvršnih vijeća Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore; predstavnika svih jugoslovenskih institucija za zaštitu prirode i čovjekove sredine; predstavnika bioloških, zdravstvenih, urbanističkih, geoloških, šumarskih, rudarskih, poljoprivrednih i drugih instituta i ustanova; predstavnika vodoprivrednih preduzeća, porjektanskih, energetskih i drugih organizacija; predstavnika turističkih, planinarskih, lovnih, ribolovnih, goranskih, speleoloških i drugih organizacija, kao i predstavnika društveno-političkih i privrednih organizacija u slivu Tare,

Rijeka tara – ribolov

Nakon dvodnevne rasprave, jednoglasno su ocijenili, da je taj jedinstven objekat u svijetu i da ga treba zaštiti od svakog narušavanja i degradacije. U slučaju rudnika “Brskovo” simpozijum je zaključio da treba omogućiti eksploataciju rude ali da se istovremeno obezbijedi potpuna zaštita rijeke Tare od otpadnih voda ovoga rudnika. Takav stav su podržala najviša tijela u SR Crnoj Gori i drugim republikama i pokrajinama i sve službe zaštite prirode u zemlji.Za sprovođenje ovih zaključaka formiran je Jugoslovenski komitet za zaštitu rijeke i kanjona Tare sa sjedištem u Titogradu od predstavnika svih republika i pokrajina. Prema prihvaćenom rješenju za prečišćavanje otpadnih voda, rudniku “Brskovo” dodijeljena su nepovratna sredstva za realizaciju toga projekta. Tara je na taj način ostala zaštićena.

———————————————————————

U prvoj kampanji protiv izgradnja hidroelektrana na Tari, prije 25 godina, 1984 godine, priča se ponovila i proširila na medjunarodne stručne krugove: 562 NAUČNIKA IZ EVROPE I SVIJETA, kao i podatak da je SVJETSKI KONGRES GEOGRAFA 1984 GODINE u Edinburgu, JEDNOGLASNO POZDRAVIO AKCIJU ZA SPAS TARE, istaknuti drutveno politički radnici iz svih republika ondašnje Jugoslavije i javnost u ondašnjoj Jugoslaviji masovno se se usprotivila izgradnji hidroelektrana na Tari …
I
Tara je pobijedila svojom ljepotom…

———————————————————————


10 juna 2004 pokrenuta medjunarodna kampanja za spas rijeke Tara pod nazivom ”NECU BARU, HOCU TARU”

Ekoloska kampanja “Necu baru, hocu Taru” razvila kao odgovor na najavu visokih zvaničnika Vlade Crne Gore i Republike Srpske 2004 godine da ce se pristupiti izgradnji hidroelektrane “Buk Bijela” , koja bi, zbog obima svoje akumulacije, potopila i donji dio kanjona živopisne rijeke Tare, nepotopljeni deo kanjona rijeke Pive i kanjon Sutjeske.

Kampanja je prevazišla sva očekivanja i proširila se iznad Evropskih granica, sva značajnija stručna elita, ekološki univerziteti, umjetnički fakulteti, javne ličnosti, sportski radnici, različite ustanove i institucije, podrška biologa iz Moskve, Beograda, Podgorice, Novog Sada, Ljubljane, Praga, Rijeke , Svjetskih ekoloskih organizacija, Univerziteta, podrška eko organizacija iz Evrope, Ekoloskih kongresa… ujedinjenila se samo sa jednim jedinim ciljem: da se Tara sačuva.
Posle više protesta u Crnoj Gori, borba za zaštitu rijeke Tare po prvi put u istoriji ujedinala je kompletnu crnogorsku javnost, političke partije, Crnogorce, Srbe, Bošnjake, Albance…. Ekologe, Akademije, Crkve, Institucije, Javne licnosti…(Stranica)

Jedinstvo od Durmitora do Ulcinja, od Kotora do Plava…Podrška se širila i stizala sa svih strana …
Jednom riječju medjunarodna kampanja za zaštitu svjetskog prirodnog blaga(Posebna Stranica) koju je na kraju verifikovao i UNESCO…
U toku kampanje organizovana i jednodnevna volonterska akcija “Crna Gora za Taru” kojoj se pridruzilo 20 nevladinih organizacija iz Crne Gore, peticiju je podržalo 15 000 birača, ovo je rezultiralo usvajanjem Dekleracije o zastiti rijeke Tare u Crnogorskom Parlamentu, ćime je stavljena tačka na bilo kakve zahvate na rijeci Tari. (Cjelokupan tekst Deklaracija)

(ZNAČAJ ZAŠTITE SLIVA I KANJONA RIJEKE TARE)
Statusi zaštite rijeke Tare – najzaštićeniji prirodni objekat na svijetu
Komentari potpisnika internet peticije Necu baru hocu Taru

POGLEDAJTE INSERT IZ KOMENTARA GRADJANA SVIJETA ZA RIJEkU TARU,

————————————————————
————————————————————

Razvojno kulturno informacioni centar „MOST“

Razvojno kulturno informacioni centar „MOST

VIZIJA: Za zivot u skladu sa prirodom – Crna Gora Ekološka i Turistička destinacija.

MISIJA: Poštujući principe održivog razvoja kao nešto na čemu se zasniva budućnost svih, a prepoznajući probleme sa kojima se suočavamo, “Most” sve svoje programe bazira na razvoju i edukaciji na ovim osnovama, uključivanje gradjana u procese bitne za kvalitetan i sadržajan život, zaštitu prirode, kulturnu i medijska prezentacija Crne Gore uz održivu valorizaciju neprocjenjivog prirodnog bogatstva.

————————————————————
————————————————————

Nacionalna strategija odrzivog razvoja

Nacionalna strategija odrzivog razvoja

Razvojno kulturno infarmacioni centar “Most” je posle konkursa UNDP-a izabran od više nevladinih organizacija za koordinatora participativnog procesa u procesu izrade Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore (NSOR-a),Tokom višemjesečne kampanje održali smo sedam okruglih stolova i tri regionalne konferencije širom Crne Gore.
Expert Mosta-a  učestvovao je u izradi dokumenta kao član expertske grupe «Nacionalne strategije održivog razvoja» (grupa za Ekologiju)
Rezultati osmomjesečnog rada su posebno pripremljeni izvjestaji koji su postali i dio finalnog dokumenta «Nacionalne strategije održivog razvoja»
Prvi put u istoriji Crna Gora je dobila prave smjernice razvoja koje su zajedničkim naporima, u demokratskoj proceduri usvojili: gradjani , ekolozi, ekonomisti, sociolozi, političari, experti …Opsirnije na sajtu NSOR-a

———————————-
Medjunarodna mreza eko sela – Eko selo Podgora

Medjunarodna mreza eko sela – Eko selo Podgora

Osnovna vodilja projekta je pojačanje održivog ekonomskog razvoja i jačanje očuvanja biodiverziteta na odabranim ruralnim područjima. Unaprijeđenje načina i stila življenja i održivo iskorištenje prirodnih resursa, poboljšanje turističke ponude Crne Gore, nova radna mjesta, edukacija osnovni su cilje projekta...Opsirnije na sajtu Podgore i na sajtu Eko sela
———————————-

Eko zona Durmitor

Eko zona Durmitor

Održivi razvoj, eko turizam, proizvodnja organski zdrave hrane, usluge, smještaj, zaštita prirode, postepeno proširivanje i razvoj seoskih područja…usmjeravanje razvoja područja u pravcu korišćenja ekoloških potencijala, njegov razvoj na održivim osnovama, otvaranje novih djelatnosti i usluga.Na ovakvom konceptu pored “Eko zone Durmitor” slične ili indetične potencijale imaju: Bokokotorski zaliv, Budvanska Rivijera, Region Prokletija, Skadarsko jezero i centralni dio Crne Gore, Ulcinjska rivijera…Regionalni marketing-Brendiranje proizvoda i regiona…Opsirnije na sajtu Eko zone Durmitor

———————————-
Internet razvoj, informacioni centar, edukacija, turistička promocija…

Internet mreza MOST-a

Pored ekologije, održivog razvoja, i edukacije; jedan od temeljnih stubova u radu R.K.I.C. «MOST» je informacioni razvoj.Ovdje istaknuto mjesto zauzimaju internet tehnologije po kojima je MOST posebno prepoznat..Od 2003. godine i pokretanja prvog informativnog i turističkog portala durmitor.com do danas stvorena je cijela mreža internet portala i prezentacija koje prate sve projekte i aktivnosti MOST-a.
Evo onih najvažnijih; odjek.com – prvi slobodni informativni portal civilnog društva u Crnoj Gori, www.montenegro-gallery.com/ Najevća galerija – baza turističkih fotografija Crne Gore na Internetu, durmitor.net – prvi online booking za Durmitor, Nsor.info – Sajt izrade nacionalne strategije odrzivog razvoja, destination-durmitor.org – prezentacija prvog festivala odrzivog turizma u Crnoj Gori, prljo.com – prezentacija sira prlja, destination-podgora.com – prezentacija Podgore prvog eko sela u Crnoj Gori, eko zona.com – prezentacija projekta brendiranje proizvoda i regiona …
Sve ove aktivnosti sprovodjene su volonterski i značajno su doprinijele u budjenju svijesti o ekologiji, održivom razvoju, demokratiji, promociji Crne Gore i njenom ukupnom razvoju…Mreža internet portala R.K.I.C. «MOST» je jedna od najposjećenijih u regionu…

———————————-
“Necu baru hocu Taru”

Necu baru hocu Taru

Necu baru hocu Taru

Desetog juna 2005 pokrenuli smo medjunarodnu kampanju za spas rijeke Tara pod nazivom ”NECU BARU, HOCU TARU”
U toku kampanje organizovali smo i jednodnevnu akciju “Crna Gora za Taru” kojoj se pridruzilo 20 nevladinih organizacija iz Crne Gore, sto je rezultiralo podrškom 15 000 birača, za usvajanje “Dekleracije o zastiti rijeke Tare”.
Predlagac i uspješni branilac Deklaracije u Crnogorskom Parlamentu bio je “Most”.Parlament Crne Gore 14. decembra 2004. godine većinom glasova usvojio je Deklaraciju kojom je Tara konačno spašena.

Ekološki magazin ¨Čekajući vetar¨ ustanovio je 1997. godine posebno priznanje – društvu, pojedincu ili ustanovi – za „učinjeno dobro prirodi“, pod nazivom MASLINOVA GRANA.2004. Dobitnik MASLINOVE GRANE za 2004. godinu je Nevladina organizacija „Most“, za ukupnu aktivnost u 2004. godini, a posebno za akciju spasavanja reke Tare, pod sloganom NEĆU BARU HOĆU TARU
———————————-
Zeleno je in/Ekološka je Evropska

Ekoloska je Evropska

Kampanja Ekoloska je Evropska i Zeleno je IN

Razvojno kulturno informacioni centar MOST juna 2006. godine počeo je ekološku kampanju Zeleno je in, koja se odnosi na zaštitu šuma, proširenje zaštićenih područja, poštovanje zakona i rešavanje ekoloških crnih tačaka u Crnoj Gori.
Posle niza aktivnosti sporvedenih u okviru kampanje “Zeleno je IN”, izuzetnog prijema kod cjelokupne crnogorske javnosti i podrške nevladinog sektora ujedinjenog oko osnovnih ciljeva kampanje, u okviru obilježavanja petnest godina od proglašenja ekološke države, u srijedu, 20.09. 2006 , zajedno sa nevladinim organizacijama koje su podržavale kampanju “ZELENO JE IN”, organizovana jednodnevna volonterska akcija EKOLOŠKA JE EVROPSKA! U većini gradova Crne Gore potpisivana je peticija za podršku “Deklaraciji o ekološkom razvojnom putu Crne Gore”.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore dodijelila je godišnju nagradu Wild Beauty Award, Razvojno kulturno informacionom centru MOST za najbolju kampanju u Crnoj Gori „Zeleno je IN“ , za posvećenost kvalitetu, inovativnu promociju, visoke standarde i društveno odgovoran doprinos razvoju turističkog proizvoda Crne Gore.

———————————-
“Ekoloske akcije, edukacija, volonterizam…”

Ekoloske akcije, edukacija, volonterizam

Od mnogobrojnih aktivnosti iz ovih oblasti izdvajamo slijedeće:

« Kurs engleskog jezika za turističke radnike na Žabljaku»

Projekat « Kurs engleskog jezika za turističke radnike na Žabljaku» obezbjeđen efikasan i koristan kurs engleskog jezika, po ubrzanoj metodi, osmišljen tako da kroz svakodnevnu komunikaciju i dodir sa engleskim jezikom polaznici steknu osnovna znanja, primjenljiva na radnom mjestu, u turizmu.Opsirnije

Čišćenja rijeke Tare

Dva gumena čamca i jedan veliki splav «Silinger», 30 volontera u organizaciji Razvojno kulturno informacionog centra «Most»- je u subotu, 3.09. učestvovalo u akciji čišćenja rijeke Tare od različitih vrsta otpada, prije svega automobilskih i kamionskih guma na potezu od Drugog splavišta do «Radovan Luke»(45 km).Opsirnije

“Mala ljetnja škola računara”

U organizaciji NVO “Most”, na Žabljaku 19.08.2006. godine završena višednevna “Mala ljetnja škola računara”, koju je pohađalo 10 žabljačkih mališana. Obuku je vodila volonterka “Mosta” Neda Jerković.
Polaznici su stekli prva saznanja o računarima i upoznali se sa novim pojmovima i naprednim informacionim tehnologijama.Opsirnije

24. Sep 2007 – Obnovljen Marića bunar u Podgori

U durmitorskom selu Podgora, juče je, uz skromnu svečanost, otvoren rekonstruisani bunar, stariji od 300 godina.
Da štiti životnu sredinu, Zbližava različite ljude. Stvara aktivni javni prostor, Podstiče ekonomski razvoj zajednice, Daje podršku lokalnoj poljoprivredi, Promoviše održivi turizam
Kako se gradio bunar “Maric”

“Oktobarski vikend u Podgori” Ponedjeljak, 06. October 2008. 17:02

Posumljavanje, Postavljanje info tabli, Manifestacija
Galeriju sa trodnevnih aktivnosti možete pogledati na adresi:Oktobarski vikend u Podgori

———————————-
FESTIVAL ODRZIVOG TURIZMA “Durmitor samo za tebe”

Festival Durmitor samo za tebe

U okviru projekta UNDP i “Oslobadjanje snage preduzetnistva Most je angazovan na kordinaciji prvog FESTIVAL ODRZIVOG TURIZMA “Durmitor samo za tebe” izradi propagandnog materijala, i odrzavanju portala DESTINATION DURMITOR.Manifestacija se odrzala 20 avgusta 2005 godine na Zabljaku


Logoi iz aktivnosti MOST-a

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: